top of page
Adult and children hands holding paper brain and heart, brain stroke, world heart day, wor

Totalna Biologia (Recall Healing)

Totalna Biologia - korzenie

Totalna Biologia (Recall Healing) to metoda pracy ze świadomością, która pozytywnie wpływa na zdrowie emocjonalne, fizyczne oraz psychiczne człowieka. Totalna Biologia jest wynikiem dokonań oraz syntezą prac dr R.G.Hamera, C. Sabbaha, K.G.Junga, M. Frefettera, A.A. Schutzenbergera, B.Lemieux, A.Jodorowsky'ego, odkryć Biopsychogenealogii, biologii, fizjologii, koncepcji Nowej Medycyny Germańskiej oraz Medycyny Chińskiej dokonaną przez G.Renaud. Totalna Biologia (Recall Healing) ma ogromny wpływ na rozwój osobisty oraz duchowy człowiek - wpływa na niego w kontekście zrozumienia jego ciała fizycznego (kontrolowanego przez automatyczny mózg), automatycznego mózgu (który kontroluje każdy proces w ciele fizycznym, a jego głównym zadaniem i celem jest utrzymanie osoby przy życiu z chwili na chwilę), psychiki (emocje, myśli, decyzje, przekonania, religia, warunki rodzinne i kulturowe) i duszy. Biologia Totalna przygląda się człowiekowi i wszystkim jego doświadczeniom, problemom zdrowotnym, uwarunkowaniom, relacjom (z samym sobą, innymi ludźmi i światem), dolegliwościom, nawykom, uzależnieniom, odruchom, zachowaniom w kontekście specyficznych zapisów/przekonań/odcisków w jego podświadomości, które są ściśle związane z tzw. "konfliktami emocjonalnymi", głęboko emocjonalnie odczuwanymi w sercu, we wnętrzu doświadczeniami.  

 

Zanim zaczniemy współpracę

Zanim rozpoczniemy konsultacje Totalnej Biologii (Recall Healing), otrzymasz ode mnie formularz, o którego wypełnienie oraz odesłanie uprzejmie proszę (formularz zostaje przesłany po uiszczeniu wpłaty za pierwszą sesję). Formularz wprowadza Cię w Twój proces wewnętrznej pracy oraz proces uzdrawiania. Już przy rozpoczęciu wypełniania formularza Twoja podświadomość pracuje i tworzy połączenia faktów, wspomnień, uczuć. Proszę miej świadomość tego, że już samo wypełnienie formularze może obudzić w Tobie wiele odczuć i emocji. Wypełniony przez Ciebie formularz pozwala mi Cię bliżej poznać oraz zobaczyć w jakim miejscu swego życia aktualnie się znajdujesz oraz z jakim zagadnieniem chciałbyś/chciałabyś pracować. Na podstawie informacji podanych przez Ciebie w formularzu mogę ocenić i wybrać odpowiedni kierunek, od którego rozpoczniemy nasze konsultacje. Po odesłaniu przez Ciebie formularza umawiamy dogodny termin pierwszej sesji. 

 

Cel pracy metodą Totalnej Biologii (Recall Healing) oraz narzędzia pracy

Celem naszej pracy jest poszerzenie świadomości oraz lepsze zrozumienie twojego stanu zdrowia, zachowań oraz odruchów, relacji (z samym/ą sobą, drugim człowiekiem oraz światem) oraz znalezienie połączeń, głęboko ukrytych emocji. W czasie konsultacji odkrywamy przyczyny tego, co jest ukryte i przechowywane w podświadomości oraz ciele fizycznym - to konflikty emocjonalne, głęboko przeżyte oraz ukryte emocje programują lub aktywują określoną dolegliwość, przypadłość, chorobę lub uzależnienie, powtarzający się wzorzec, którego doświadczasz w swoim życiu.

Celem pracy tą metodą jest zidentyfikowanie zdarzeń, które są źródłem konfliktu oraz obecnego stanu zdrowia i przez wykonaną pracę wewnętrzną doprowadzenie do znaczących zmian, których pragniesz.​

 

Aby dogłębnie zrozumieć oraz „przepracować” konkretne zagadnienie podczas konsultacji, używamy konkretnych narzędzi Totalnej Biologii (Recall Healing). Sesje Totalnej Biologii (Recall Healing) opierają się na analizie Twojej linii życia (od teraz wstecz do momentu narodzin), konkretnych wydarzeń w Twoim życiu i życiu Twoich bliskich oraz głęboko odczuwanych emocji związanych z tymi wydarzeniami i doświadczeniami. W życiu doświadczamy pierwszych zdarzeń emocjonalnych, które mogą okazać się tymi programującymi (tzw. konflikt programujący) będące źródłem choroby lub doświadczymy powtarzalności wydarzeń o podobnym wydźwięku emocjonalnym (tzw. konflikt aktywujący), które chorobę mogą wywołać w późniejszym czasie. Cykliczność oraz nasilenie emocji (często wcześniej zepchnięte na bok emocje powracają ze zdwojoną siłą) odgrywa ogromną rolę w postępie choroby jak i w jej rozwiązaniu prowadzącym do uzdrowienia.Cykliczność wydarzeń jest jednym z podstawowych narzędzi Recall Healing i obrazuje naturalną tendencję do powtarzania się w życiu człowieka podobnych wydarzeń - wydarzeń, w których doświadczamy podobnych okoliczności, emocji, odczuć, reakcji, zachowań względem innych lub nas samych, być może w czasie których podejmowane zostały podobne decyzje i działania. Emocje związane z wydarzeniami i ich cykliczność są ściśle powiązane z cyklami biologicznymi o których to wspomina psycholog Marc Frechet. Mówi On o tym, iż w całym świecie i wszechświecie wszystko dzieli się na cykle oraz podcykle – mają one odzwierciedlenie w naturze, biologii, życiu człowieka i funkcjonowaniu całego świata. Cykliczność to naturalna tendencja do wielokrotnego doświadczania, przeżywania podobnych zdarzeń, doświadczeń, odczuć oraz ich okoliczności. Cykliczność jest wszechobecna, pojawia się w całym wszechświecie. 

 

Podczas sesji analizujemy również tzw. "Projekt//Cel". Projekt//Cel jest celem, założeniem, planem do realizacji którego dziecko będzie dążyło w czasie swojego życia. Jest to cel jaki dziecko nieświadomie przyjmuje w chwili, kiedy jest poczęte przez swoich rodziców – swoich twórców. W pojęciu Projekt//Cel dziecko przyrównane jest to projektu, „wynalazku” a rodzice do projektantów, twórców, stąd nazwa „Projekt//Cel”. Projektanci projektują (długo przed poczęciem) i tworzą (w chwili poczęcia) projekt, wynalazek (dziecko), nadając mu również cel z jakim wchodzi do świata. 3 Autorem teorii Projekt//Cel jest psycholog Marc Fréchet, który to wprowadził pojęcie Biologicznych Komórkowych Cykli Pamięciowych mówiące o cykliczności oraz pamięci komórkowej jako fundamentalnej zasadzie funkcjonowania wszystkiego w świecie, we wszechświecie. Teoria Projekt//Cel mówi o tym, że wszystko we wszechświecie ma swój początek w przestrzeni niematerialnej, tj. zaczyna się od myśli, pomysłu, planu (Projekt) a dopiero później znajduje odzwierciedlenie, urzeczywistnienie oraz spełnienie założeń twórcy w świecie materialnym (Cel). Zasada ta odnosi się do wszystkiego co istnieje. Podążając za tą teorią patrzymy na człowieka jak na twór biologiczny, którego twórcami są biologiczni rodzice. Cel jest swego rodzaju planem, zapisem w podświadomości oraz komórkach organizmu. Plany te mogą być czymś co nas wspomaga, ułatwia życie i jest przyjemne lub wręcz przeciwnie, coś co w odczuciu, doświadczeniu, fizycznie może być istną męczarnią, cierpieniem, trudnym doświadczeniem, trudną chorobą. Projekt//Cel obejmuje doświadczenia oraz związane z nimi emocje, które przeżyli rodzice 9 miesięcy przed poczęciem, w czasie poczęcia, w czasie ciąży, w czasie porodu, w czasie narodzin dziecka oraz pierwszy rok życia dziecka - poczęcie i ciąża oraz wydarzenia i atmosfera w rodzinie na długo przed poczęciem mają ogromne znaczenie i decydują o tym, co przekazują Ci Twoi biologiczni rodzice w spadku genetycznym, biologicznym oraz emocjonalnym.  

 

Praca obejmuje również pracę z drzewem genealogicznym (opartym na trzech pokoleniach wstecz: rodzicach, dziadkach, pradziadkach). Niezmiernie ważnym jest by pamiętać o tym, iż więzy krwi i doświadczenia rodzinne mogą programować zarówno „negatywne” jak i „pozytywne” w naszym odbiorze zapisy. W czasie pracy z drzewem genealogicznym nie należy za nasz los czy choroby, na które zapadamy winić naszej rodziny, przodków. Należy wziąć odpowiedzialność za swoje życie oraz wybory i uszanować historię przodków – mózg naszych przodków, tak jak i nasz jest zaprogramowany na przetrwanie i tak też służył im jak i służy nam – dąży do przetrwania, przeżycia i nigdy się nie myli.  

 

Twoja siła oraz zdolność do transformacji jest w Tobie

Transformacja doświadczenia życiowego, relacji i zdrowia jest możliwa. Ta zmiana wymaga Twojej gotowości, szczerości oraz otwartości (wobec siebie i osoby, z którą pracujesz - mnie), uwagi, zaangażowania i odwagi do podjęcia odpowiednich kroków ku zmianie. Transformacja wymaga Twojej wytrwałości i zaufania do tego procesu. Cały proces wymaga również czasu. Jestem tutaj, aby wspierać i prowadzić Cię w tym procesie. To twoje uczestnictwo, zaangażowanie i poświęcenie, a także wytrwałość są niezbędne do odniesienia przez Ciebie sukcesu - to Ty pozostajesz przez cały czas kluczem do twojego uzdrowienia i dobrego samopoczucia. Ja jestem tu by Ci w tym pomóc. Praca, którą wykonujemy podczas konsultacji, wszelkie pytania oraz odpowiedzi, obracają się wokół Twojej historii życia i proszę pamietaj, Ty jesteś jedyną osobą, która jest w stanie wydobyć wszystkie informacje o Tobie i Twoim doświadczeniu. Ja Ci w tym pomagam zadając odpowiednie pytania oraz korzystając ze znanych mi narzędzi pracy. 

 

Konsultacje

Podczas sesji badamy Twoje najbardziej intymne doświadczenia i ukryte emocje, aby pomóc Ci poradzić sobie z problemami, które stoją na drodze do lepszego życia i zdrowia. Uzdrowienie oraz zmiana sposobu, w jaki doświadczasz życia odbywają się poprzez wewnętrzną pracę, poszerzenie świadomości oraz troskę. Poprzez różne praktyki i techniki uwalniania emocji (w czasie sesji, ale również w czasie wykonywania „pracy domowej”) uwalniasz emocjonalny bagaż i przekonania, które już ci nie służą – tak następuje transformacja wewnętrzna oraz zewnętrzna, zmiana na poziomie energetycznym, emocjonalnym i fizycznym. Ponieważ chodzi tu o Ciebie, Twoje osobiste doświadczenie i Twoją historię życia, praca zasługuje na to, aby być wykonana z troską i zrozumieniem. To ogromnie ważne zadanie oraz proces, dlatego proszę pamiętaj, że wszystko, co zostało powiedziane podczas konsultacji, pozostaje prywatne i poufne. Aby wesprzeć Cię w procesie transformacji, zalecam zapisanie się na 4 sesje. Dalsza praca oraz ilość sesji prywatnych zależy od Twoich potrzeb i celów. Proszę pamiętaj o tym by dać sobie czas na przejście zmian. Zalecana przerwa między sesjami wynosi około dwóch tygodni - pozwala przejść oraz zintegrować wszelkie zachodzące w Tobie oraz Twoim życiu zmiany.

 

Wszystkie sesje odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji online (za pośrednictwem WhatsApp lub Messanger).

 Ważne

Konsultacje oraz praca metodą Totalnej Biologii (Recall Healing) w żaden sposób nie zastępują opieki medycznej, nie są substytutem porady medycznej ani psychologicznej.

Sesja nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej.

Sesje nie obejmują porad ani sugestii dotyczących leczenia.

Klient ustala formę leczenia ze swoim lekarzem prowadzącym.

Pamiętaj proszę, że jedynie Ty bierzesz pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje i działania, które podejmujesz po konsultacji.

bottom of page