top of page
medytacja.webp

Odczyt z Kronik Akaszy

Czym są Kroniki Akaszy?

Kroniki Akaszy (ang. Akashic Records, Akashic Chronicles) Akasza w sanskrycie to eter, pierwotna substancja kosmosu, Światło. Akasza to nieskończoność, bezwarunkowa Miłość, Źródło, z którym my wszyscy i wszystko jest powiązane. Jest to sieć energetyczno-informacyjna, energia, wibrujące pole, zwane również "polem informacyjnym", w którym jesteśmy w stanie dostać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące nas, naszego życia, naszych relacji z innymi czy znaczenia tego co nas w życiu spotyka. Kroniki Akaszy są również nazywane „Księgą Życia” (często przyrównywane do biblioteki informacyjnej) zawierającą historię Twojej Duszy, jak również aspekty dotyczące tego kim jesteś teraz oraz możliwych potencjałów przyszłości. Kroniki Akaszy to energetyczny odcisk każdej myśli, działania, emocji i doświadczenia, które kiedykolwiek pojawiły się w czasie i przestrzeni. Ta metaforyczna Księga jest są "zapiskiem" wszystkiego co było oraz co jest, jak również tego co może być - informacje w Niej zawarte są zapisem energetycznym. Przekaz płynący z Kronik Akaszy to zapis informacyjny, energetyczny, wibracyjny, który jest przekładany na obrazy, słowa, odczucia w ciele fizycznym oraz emocjonalnym. Odczyty z Kronik Akaszy można nazwać metodą pracy ze świadomością, metodą poszerzania świadomości, gdyż to właśnie dzięki informacjom jakie płyną z Kronik Akaszy człowiek zmienia perspektywę, poszerza świadomość, rozwija się i wzrasta na wielu poziomach.

• Kroniki Akaszy przekraczają granice religii (nie są ściśle związane z żadną religią a mimo to wzmianki o Nich występują w takich religiach jak hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo czy judaizm).

• Odczyt z Kronik Akaszy nie jest odczytem u wróżki. Kroniki nie pokazują przyszłości, gdyż przyszłość jest zmienna, nie jest „wyryta w kamieniu” i zależy od wolnej woli człowieka, a co za tym idzie jego wyborów, podjętych decyzji oraz działań. Kroniki mogą jedynie pokazać potencjał tego co będzie. Kroniki Akaszy mogą pokazać odpowiedzi odnośnie przyszłości jedynie wtedy, kiedy wszystkie zaangażowane partie podjęły decyzje (które tak naprawdę mogą w każdej chwili ulec zmianie).

• Niezmiernie ważnym jest by pamiętać, że uzyskamy odpowiedzi tylko na takie pytania, na które jesteśmy gotowi w danej chwili usłyszeć odpowiedź. Nigdy mniej, nigdy więcej. Nie zawsze usłyszymy to co chcielibyśmy usłyszeć, ale zawsze to co na daną chwilę powinniśmy.

• Warto być otwartym na wszystko co może być (lub nie być) nam przekazane - to również wiele nam mówi o nas samych i o tym na jakim etapie rozwoju aktualnie się znajdujemy. Bądźmy wdzięczni za tę wiedzę.

 

Dlaczego warto pracować z Kronikami Akaszy?

Praca z Kronikami Akaszy jest niesamowitym źródłem wiedzy, rozwoju duchowego oraz osobistego. Kontakt z Kronikami poszerza świadomość, zmienia nasze spojrzenie na świat, nasze życie i innych ludzi. Jest to praca na poziomie energetycznym, podnosi naszą wibrację co ma pozytywny wpływ na nasze życie i zdrowie. Odczyty prowadzą do poszerzenia świadomości, akceptacji, zrozumienia, wdzięczności oraz nakierowania na odpowiednie działanie w obszarze, z którym chcesz pracować, ale również pod względem szeroko pojętego wzrostu duchowego i osobistego.

 Wielu ludzi korzysta z Kronik Akaszy by:

• Zrozumieć, dlaczego coś w naszym życiu się dzieje, manifestuje i dlaczego akurat w taki sposób a nie inny.

• Dowiedzieć się jak wydarzenia z przeszłości (w tym lub poprzednich wcieleniach) wpływają na nich w obecnym życiu.

• Dowiedzieć się jak uzdrowić siebie, dane sytuacje i tym samym swoje życie.

• Zmienić percepcję i tym samym otrzymać inspirację, która pozwoli na zmianę działania

• Odkryć własny potencjał i z niego korzystać by tworzyć życie takim o jakim zawsze marzyliśmy.

 

Ogromna miłość, wiedza oraz zrozumienie płynące z Kronik Akaszy pomogą nam stać się najlepszą wersją siebie i rozwijać się tu i teraz, na Ziemi, w przestrzeni materialnej jak i duchowej zgodnie z celem duszy.

Rezultaty po sesji są bardzo indywidualne i zależą od tego, czy dana osoba przyjmie otrzymane informacje i zastosuje otrzymane wskazówki w praktyce.

Kto do nas mówi podczas odczytu? Od kogo płyną przekazy?

Kroniki bardzo często przedstawiane są jako biblioteka, w której spotykamy swoich Ukochanych Mistrzów, Nauczycieli, Umiłowane Istoty Kronik Akaszy, Opiekunów, Przewodników Duchowych czy naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata. To właśnie od nich otrzymujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Przy wejściu do Kronik spotkamy Władców Kronik Akaszy, którzy strzegą Kronik i to Oni decydują, czy dostaniemy pozwolenie i otrzymamy jakiekolwiek informacje. Nie zawsze otrzymamy pozwolenie na wejście do Kronik. Nie zdarza się to często, ale uprzedzam, że może mieć to miejsce. Być może Ty jako Dusza musisz czegoś doświadczyć, kogoś poznać, coś usłyszeć lub przeczytać by zaszła zmiana w Twojej percepcji, w świadomości, być może w Twojej osobistej wibracji i byś później mógł/a wrócić. Jeśli nie dostaniemy pozwolenia na otwarcie Kronik danego dnia, nie oznacza to, że nie dostaniemy go próbując np. w późniejszym terminie.

Podsumowując, wiadomości są przekazywane przez Twoich Nauczycieli, Mistrzów oraz Umiłowane Istoty Kronik Akaszy - są to byty o bardzo wysokiej i czystej wibracji i mogą przybrać postać ludzką (lub podobną do człowieka) bądź bardziej abstrakcyjną (mogą ukazać się w postaci symbolu lub w ogóle nie mieć ciała). Kontakt z Nimi jest zawsze pełen miłości, mądrości oraz zrozumienia.

 

Najważniejszym aspektem w komunikacji jest Twoja intencja oraz gotowość do zmiany. Niezmiernie ważna jest Twoja otwartość, szczerość, gotowość do przyznania się przed sobą na co jesteś gotowy i jaka jest Prawda („Góra” i tak zna wszystkie odpowiedzi, a w tej komunikacji chodzi o Ciebie i o to czy jesteś gotów/a na zmiany).

 

Sesja jest formą swobodnej rozmowy między Tobą a Twoimi Kronikami Akaszy. Sesja odczytu z Kronik Akaszy to rozmowa z Twoimi Mistrzami, Nauczycielami, Umiłowanymi Istotami Kronik Akaszy, Przewodnikami Duchowymi, gdzie ja po prostu jestem przekaźnikiem informacji - jestem prowadzona i prowadzę Ciebie.

Forma w jakiej odbieram przekaz to obrazy, odczucia w ciele fizycznym oraz emocjonalnym oraz tzw. "jasno-wiedzenie", wewnętrzne wiedzenie gdzie przypływają do mnie słowa, które Ci przekazuję.

 

O co pytać w Kronikach Akaszy?

W Kronikach Akaszy można zadawać pytania dotyczące teraźniejszości, przeszłości (w tym o poprzednie wcielenia) oraz jej wpływu na teraźniejszość oraz potencjału przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania to pytania o:

• Relacje z ludźmi (tego skąd się wywodzą, czego nas uczą i jak je uzdrowić)

• Więzi (z ludźmi/przedmiotami/miejscami/okolicznościami)

• Relację z samym sobą

• Emocje (i tego z czym są związane, skąd pochodzą i jak z nimi pracować)

• Przekonania (te ograniczające, ale również te budujące)

• Nasze talenty (to skąd pochodzą i jak możemy je najlepiej wykorzystać w tym wcieleniu)

• Cele życiowe

• Życie zawodowe, karierę, plany biznesowe (i o to jaki krok wykonać by odnieść w życiu sukces)

• Finanse (i tego jak polepszyć sytuację finansową, sprawdzenie czy istnieje coś co ogranicza ich przypływ i jeśli tak, jak to uzdrowić)

• Cel oraz misję duszy

• Świat oraz prawa uniwersalne

• Poprzednie wcielenia (i ich związek z naszym obecnym życiem)

• Zdrowie (i to, gdzie leży przyczyna choroby, dolegliwości, czego uczy oraz jak ją uzdrowić)

• Nawyki, nałogi (ich pochodzenie i wpływ na nas i nasze życie, lekcja jakiej nam dostarczają oraz informacje o tym jak je uzdrowić, jak się od nich uwolnić)

• Życie codzienne (i wszystko co z nim związane)

• Potencjał przyszłości

• Najkorzystniejsze dla nas rozwiązania (ale nie decyzje jakie powinniśmy podjąć, gdyż mamy wolną wolę i sami decydujemy o swoim losie oraz przyszłości podejmując każdą, nawet jak mogłoby się wydawać, "najmniej znaczącą decyzję")

Zagadnień oraz możliwości jest nieskończenie wiele.

 

Ważne: Aby dogłębnie zbadać temat należy przede wszystkim zadać odpowiednio skonstruowane pytania o powód oraz pochodzenie danej sytuacji/relacji/zjawiska.

Aby daną sytuację/relację /zjawisko uzdrowić należy zrozumieć, dlaczego coś nas spotyka, czego nas uczy i skąd się wywodzi.

1. Powód: Dlaczego doświadczam…/coś się stało… / Czego mnie uczy…?

2. Źródło: Skąd wywodzi się…ograniczające przekonanie/relacja/problem/przypadłość/choroba…?

3. Uzdrowienie: Jak uzdrowić…? Co zrobić, aby…?

 

Jak zadawać pytania?

W pracy z Kronikami Akaszy niezmiernie ważne jest zadawanie odpowiednio skonstruowanych pytań. Tak jak w życiu, należy zwracać uwagę na dobór odpowiednich słów. Należy zastanowić się o co właściwie chcemy zapytać. Im bardziej szczegółowo skonstruowane pytanie, tym bardziej szczegółową, konkretną możemy otrzymać odpowiedź. Wszystko zależy od Twojej kreatywności, otwartości oraz chęci poznania siebie, świata, Prawdy.

 

Pytania

Pracując w Kronikach Akaszy zaleca się zadawanie pytań otwartych. Bardzo dobrze sprawdzają się pytania typu:

"Dlaczego...?"

"Jak...?"

"W jaki sposób...?"

"Co możecie powiedzieć mi o...?"

"Czego uczy mnie...?"

"Co powinnam/powinienem wiedzieć na chwilę obecną odnośnie...?"

"Jak korzystne w skali 1-10 byłoby...? (To tylko kilka przykładowych pytań)

• Jeśli zadajesz pytania np. w odniesieniu do Twojej relacji z innym człowiekiem, poproszę o imię i nazwisko tej osoby oraz określenie relacji oraz sytuacji (np. Jan Kowalski – brat/sąsiad/ojciec/mąż/znajomy z pracy/kochanek/szkolna miłość – czuję (wpisz co czujesz w relacji z tą osobą/sytuacji i co chcesz w niej zmienić) /doświadczam (opisz po krótce doświadczenie) itd.).

• Wybór – kiedy masz do podjęcia decyzję, ale nie wiesz, w którą stronę iść Np. Miejsce pracy A vs. Miejsce pracy B / Kierunek studiów A vs. Kierunek studiów B / Kraj A vs. Kraj B / Życie w mieście vs. Życie na wsi itd. (konkretnie nazwij opcję A i opcję B)

• W pracy z Kronikami nie zaleca się zadawania pytań zamkniętych (tzw. pytań "czy" gdzie odpowiedzią byłoby "tak" lub "nie").

• Pytania odnoszące się do przyszłości: Warto pamiętać o tym, że nic nie jest „wyryte w skale” dlatego też należy mieć na uwadze to, że na pytania odnośnie biegu przyszłości możemy odpowiedzi nie dostać, gdyż nasza przyszłość zależy od nas, naszej wolnej woli, decyzji oraz działań, które podejmujemy każdego dnia. Kroniki Akaszy mogą za to pokazać potencjał przyszłości. W związku z tym pytanie nawiązujące do przyszłości, które możemy zadać w Kronikach może brzmieć następująco:

Co powinienem/powinnam wiedzieć TERAZ aby….osiągnąć sukces/być szczęśliwym/dostać awans?

 

Konkretne szczegóły odnoszące się przyszłości mogą być nam podane, gdy wszystkie partie, których przyszłość, o którą pytamy dotyczy, podjęły konkretne decyzje. Wszelkie przewidywania opierają się na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujesz się w czasie, kiedy wykonywane jest czytanie.

Odpowiedzi odnoszące się do przyszłości są odpowiedziami na czas, w którym jest robione czytanie (przyszłość nie jest niezmienna). Pamiętaj proszę, że masz moc kreowania własnej przyszłości. Brak świadomości mocy własnego serca, umysłu, ciała, energii nie zmienia tego w jaki sposób one funkcjonują. To Ty jesteś kreatorem i to od Ciebie zależy Twoja przyszłość nawet jeśli nie jesteś tego świadom/a.

 

Zagadnienia, pytania z którymi przychodzisz są ważne, jeśli potrzebujesz pomocy przy ich skonstruowaniu, pomogę Ci. Jeśli nie wiesz o co dokładnie chciałbyś/chciałabyś zapytać, ale czujesz potrzebę skorzystania z odczytu możesz skorzystać z gotowych wzorów pytań do sesji - służę pomocą przy doradzeniu. Proponuję gotowe, przykładowe pytania do zagadnień takich jak:

- przekonania (błędne przekonania, blokady przekonań oraz ich okoliczności)

- uzależnienia/natręctwa/schematy

- autosabotaż

- poprzednie wcielenia (niekorzystne wzorce wywodzące się z poprzednich wcieleń; pozytywne doświadczenia wywodzące się z poprzednich wcieleń)

- więzy energetyczne (więzy energetyczne z ludźmi/przedmiotami/miejscami)

- praca z Wewnętrznym Dzieckiem

- relacje - zdrowie

- emocje

- finanse

- sukces osobisty

- talenty i dary, rozwój, potencjał

- Dusza, misja oraz cel duszy

 

Odpowiedzi

Jedynym warunkiem otrzymania odpowiedzi jest nasza gotowość na jej otrzymanie. Niezmiernie ważnym jest by pamiętać, że dostaniemy takie odpowiedzi na jakie jesteśmy gotowi. Niekiedy możemy spotkać się z sytuacją, kiedy w odpowiedzi usłyszymy pytanie na pytanie, które właśnie zadaliśmy lub usłyszymy by to na chwilę obecną odpuścić.

Odpowiedzi mogą różnić się od tych bardzo rzeczowych do takich, które naprowadzą nas na pewien tok myślenia, gdzie będą podane nam wskazówki do dalszych działań.

Odpowiedzi mogą różnić się od tych "krótkich, zwięzłych i na temat" do tych bardzo obszernych, poetyckich lub takich z poczuciem humoru. Każda odpowiedź jest przepełniona bezwarunkową miłością, mądrością oraz wsparciem.

W Kronikach Akaszy otrzymasz odpowiedzi, na które jesteś gotowy usłyszeć odpowiedź i tylko takie, które przyczynią się do Twojego optymalnego rozwoju, takie, które są najważniejsze „na chwilę obecną”.

 

Uzyskiwanie informacji przeze mnie z Twoich Kronik Akaszy

Każdy ma dostęp do własnych Kronik Akaszy, abym jednak mogła przekazać informacje płynące z Twoich Kronik dla Ciebie, jedyne czego będę potrzebowała do odczytu to:

• Twoje pełne imię i nazwisko tak jak w dokumentach (dowodzie osobistym lub paszporcie) oraz

• Twoja zgoda na otwarcie przeze mnie Twoich Kronik (ustna przed rozpoczęciem sesji lub pisemna – zgodę pisemną znajdziesz poniżej).

Zgoda na otwarcie Kronik Akaszy (która przypłyneła do mnie w mojej praktyce dla osób, które zgłaszają się do mnie na odczyt)

„Ja …….…………………. (pełne imię i nazwisko jak w dowodzie osobistym lub paszporcie) świadomy/a swych wyborów, zgodnie z pragnieniem mej duszy wyrażam zgodę na otwarcie moich Kronik Akaszy bym mógł/mogła zgodnie z moją wolną wolą podążać dalej w świetle i prowadzeniu płynącym z Księgi Życia.”

 

Ważne:

• Proszę, pamiętaj by nie spożywać alkoholu bądź jakichkolwiek innych środków odurzających 24h przed odczytem.

(Wszelkie substancje odurzające i nałogi z nimi związane mają ogromny wpływ na człowieka jako „całość”, mają ogromny wpływ na energetykę człowieka. Nałogi związane z substancjami odurzającymi mają silny negatywny wpływ na ciało fizyczne, energetyczne, emocjonalne, mentalne (wszelkie ciała subtelne), świadomość oraz percepcję człowieka - mają wpływ na to co może być lub nie być przekazane w czasie odczytu).

 

• Czytanie dla osób niepełnoletnich

Czytanie dla osób niepełnoletnich jest niewskazane. 

• Czytanie dla kobiet w ciąży

Czytanie dla kobiet w ciąży jest jak najbardziej wskazane oraz korzystne. W czasie czytania dla kobiet w ciąży zachodzą bardzo ważne energetycznie procesy mające ogromny, pozytywny wpływ na energetykę matki oraz dziecka.

• Czytanie dla osób niepełnosprawnych

Czytanie dla osób niepełnosprawnych jest niewskazane, kiedy osoba jest nieświadoma zachodzących procesów. Sesja dla osób niepełnosprawnych przy obecności opiekuna może odbyć się jedynie w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna jest świadoma zachodzących procesów i wyrazi na czytanie z opiekunem zgodę, podejmie świadomą decyzję.

• Czytanie dla osób przyjmujących leki psychotropowe, cierpiących na schizofrenię lub chorobę dwubiegunową Czytanie dla osób przyjmujących leki psychotropowe, ciepiących na schizofrenię lub chorobę dwubiegunową jest niewskazane.

• Osoby cierpiące na depresję

Osoby cierpiące na depresję są rozpatrywane indywidualnie. Jeśli cierpisz na depresję, proszę poinformuj mnie o tym przed umówieniem się na sesję.

• Odpowiedzialność

Informacje zawarte w pliku mają charakter informacyjny dotyczący sesji odczytu z Kronik Akaszy. Sesja odczytu z Kronik Akaszy nie jest substytutem porady medycznej ani psychologicznej. Sesja odczytu z Kronik Akaszy nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Sesje nie obejmują porad ani sugestii dotyczących leczenia. Klient ustala formę leczenia ze swoim lekarzem prowadzącym. Pamiętaj proszę, że jedynie Ty bierzesz pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje i działania, które podejmujesz po odczycie.

 

Przed przystąpieniem do sesji

Przed przystąpieniem do sesji proszę byś przygotował/a dokładne, szczegółowe pytania do zagadnienia jakie będziesz chciał/a poruszyć podczas sesji tak by nie rozpraszać się, nie stresować się konstruowaniem, doborem pytań w czasie odczytu. Jeśli potrzebujesz pomocy ze skonstruowaniem pytań do zagadnienia, z którym, chcesz pracować, służę pomocą oraz przykładowymi wzorami pytań. 24h przed odczytem proszę nie spożywać alkoholu oraz jakichkolwiek substancji odurzających i zmieniających stan świadomości.

 

Sesja odczytu

Sesja telefoniczna odbywa się przez Messenger lub WhatsApp z wyłączoną kamerką.

Do wyboru (w zależności od potrzeb) jest opcja sesji godzinnej lub 1h 30min.

Jeśli potrzebujesz dłuższej sesji – przedłużenie sesji wiąże się z dodatkowymi kosztami (dodatkowe 15 min. to dodatkowy koszt £15, dodatkowe 20 min. to £20, 30 min. to £30 itd.).

Maksymalny czas trwania jednej sesji nie przekracza 2h.

Przed samą sesją należy się wyciszyć.

Przed odczytem mamy czas (max.5-10 minut) na krótką rozmowę, konsultację. W tym czasie przypominam Ci również najważniejsze informacje dotyczące przebiegu sesji. Za Twoją świadomą zgodą, łączę się z przestrzenią Twoich Kronik Akaszy.

 

Ważne jest byś podczas sesji był/a w cichym, ustronnym miejscu, gdzie nikt ani nic nie będzie Cię rozpraszało. Proszę pamiętaj o tym by nie krzyżować rąk ani nóg, tak by energia mogła swobodnie przepływać.

W czasie sesji możesz odczuwać subtelne energie (np. mrowienie, przepływ energii w ciele, ciepło itd.).

W czasie rozmowy Ty zadajesz pytania, opisujesz po krótce sytuację, z którą przychodzisz a ja przekazuję Ci odpowiedzi i informacje z Twoich Kronik Akaszy. Podczas rozmowy telefonicznej masz możliwość zadawania pytań „na bieżąco” do przychodzącego przekazu. W czasie odczytu należy pozwolić sobie reagować na to co przychodzi tak jak tylko to czujemy. Pozwól sobie na interakcję. Podczas odczytu możesz czuć wibracje w ciele, ciepło lub zimno (oraz inne odczucia). Możesz również czuć konkretne emocje jako reakcje na przychodzący przekaz. Łzy lub śmiech są czymś naturalnym. Nauczyciele, Mistrzowie oraz Opiekunowie są pełni miłości, są wsparciem, zrozumieniem a przy tym mają ogromne poczucie humoru.

 

Samopoczucie po sesji, to bardzo indywidualna sprawa - każdy może zareagować inaczej. Większość osób po odczycie odczuwa ogromny spokój wewnętrzny, lekkość, zrozumienie. Niektórzy odczuwają przypływ, skok energii, inni potrzebują kilku dni by przyswoić, przetrawić i dogłębnie zrozumieć to co przypłynęło podczas odczytu. W zależności od tego co przypłynie w przekazie, jeśli np. uwalniamy głęboko zakotwiczone energie można odczuwać zmęczenie - wtedy po sesji należy odpocząć i zadbać o nawodnienie organizmu - ciało po prostu musi nadgonić zmiany, które zaszły w świadomości oraz w energetycznym ciele człowieka.

 

Nie ma określonej ilości pytań jakie możesz zadać podczas odczytu telefonicznego. Zadamy tyle pytań na ile pozwoli nam czas.

 

Jeśli sobie tego życzysz, sesja może być nagrana. Po sesji otrzymasz ode mnie link, po kliknięciu którego będziesz mógł/mogła pobrać plik z nagraniem w formacie mp3.

 

Podczas odczytu proszę abyś miał/miała ze sobą notes oraz długopis – w zależności od tego co przypłynie podczas sesji możesz ich potrzebować do zrobienia notatek „na teraz”, jeśli będą potrzebne w procesie.

Proszę pamiętaj, że aby dogłębnie zbadać oraz zrozumieć temat należy poświęcić mu czas oraz uwagę. Nie można przewidzieć na ile pytań/zagadnień uzyskamy odpowiedzi podczas jednej sesji.

Możesz być pewien/pewna, że usłyszysz dokładnie to co powinieneś/powinnaś na chwilę obecną usłyszeć by w Twym życiu zaszła zmiana.

Proszę odpuść wszelkie oczekiwania odnośnie tego co może przypłynąć w odczycie. Wszelkie informacje, które zostaną Ci przekazane są częścią Twojego osobistego procesu, Twojej podróży.

 

Ustalenie terminu odczytu

Jeśli czujesz, że ze mną rezonujesz a odczyt z Kronik jest tym co Cię wzywa i odpowiadają Ci określone przeze mnie warunki współpracy, jesteś zdecydowany/a, ja proszę w swoich Kronikach Akaszy o prowadzenie – pytam o Twą gotowość na odczyt, o to czy to ja powinnam być osobą, która taki odczyt dla Ciebie wykona oraz o najlepszy czas na sesję. Dopiero po otrzymaniu tych informacji ustalamy konkretny termin odczytu.

 

Ilość sesji

Nie ma zasady co do ilości sesji oraz czasu przerwy między sesjami, jest to kwestia bardzo indywidualna i zależy od Twoich potrzeb, doświadczeń, chęci kontaktu z Kronikami Akaszy. Tak jak w przypadku ustalenia pierwszego terminu sesji, w przypadku ustalenia terminu każdego kolejnego odczytu proszę w Kronikach Akaszy o prowadzenie.

 

Opłata za sesję

1. Proszę o dokonanie wpłaty do 3 dni po uzgodnieniu terminu. Otrzymanie przeze mnie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją terminu sesji.

2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zmienisz zdanie i wiesz, że nie jesteś dłużej zainteresowany/a sesją lub chciałbyś/chciałabyś zmienić termin sesji, proszę o wiadomość.

3. Szanujemy swój czas i rozpoczynamy sesję o umówionej wcześniej godzinie.

4. Jeśli wiesz, że możesz się chwile spóźnić, proszę o wiadomość przed umówioną godziną sesji, wtedy ustalimy jakie kroki podejmiemy (przełożenie godziny odczytu lub zmiana terminu).

5. O umówionej godzinie czekam na Ciebie 15 minut, jeśli nie dostanę wiadomości z informacją przed umówioną godziną, sesja przepada.

6. Zastrzegam sobie prawo do przełożenia terminu sesji w wypadku złego samopoczucia, spadku energii (jeśli nie jesteś zainteresowany/a przełożeniem terminu odczytu, otrzymujesz zwrot pieniędzy).

Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją oraz zobowiązaniem się do stosowania się do powyższych zasad. Wpłaty można dokonać za pomocą przelewu bankowego lub za pomocą PayPal

bottom of page